Bewoners Amsterdam - manifest

Bewoners Amsterdam is een netwerk van mensen die actief betrokken zijn bij en gemotiveerd zijn voor:

  • Een goede en veilige leefomgeving
  • Actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij hun eigen buurt
  • Diversiteit van wonen en bedrijvigheid in Amsterdam

De deelnemers aan het netwerk Bewoners Amsterdam zijn allen actief in hun ‘eigen’ buurten,
in veel gevallen ook in het kader van een buurtorganisatie.

Iedere deelnemer of sympathisant heeft zijn eigen mening en accenten die te maken hebben met
wat leeft en speelt onder bewoners in zijn of haar stadsdeel en buurten en bij lokale bedrijven.
Het netwerk Bewoners Amsterdam (BA) vertegenwoordigt geen politieke partij(en).
BA richt zich op verbeter mogelijkheden in de eigen buurt, als nuttig met aangrenzende buurten.

Bewoners Amsterdam (BA) geeft iedere deelnemer aan de groepering vrijheid om
die accenten te leggen of standpunten in te nemen die de deelnemer juist acht voor verbetering van
leefbaarheid, betrokkenheid en diversiteit in zijn of haar stadsdeel of buurt.

BA heeft als gemeenschappelijke draagvlak dat niemand wordt beoordeeld op
afkomst, kleur, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid.

Wat telt is de aard van je karakter en je bijdrage naar vermogen (gedachtegoed Martin Luther King jr.).
Iedere deelnemer of sympathisant aan BA onderschrijft dat discriminerende of racistische gedragingen of uitlatingen - juridisch of als zodanig door de publieke opinie betiteld - niet acceptabel zijn. Dat betekent dat wanneer een 'netwerkdeelnemer' zich hiermee inlaat, een directe verwijdering en uitsluiting uit het netwerk plaatsvindt.
Op deze regel is behoorlijk ‘hoor en wederhoor’ van toepassing.

Contact

Bewoners Amsterdam
p/a Michel van Wijk

mbvanwijk@live.nl
06 52008854