Bewoners Amsterdam (BA) is geregistreerd in alle stadsdelen van Amsterdam.

 • West: BA West
 • Nieuw West: BA Nieuw West
 • Oost: BA Oost
 • Noord: BA Noord
 • Zuid: BA Zuid
 • Zuidoost: BA Zuidoost
 • Centrum: BA Centrum
  Bij registratie is BA voluit geregistreerd als “Bewoners Amsterdam”.
  De netwerken in de verschillende stadsdelen staan geheel los van elkaar.
  We delen een naam, we delen kennis en ervaringen.
  We zijn geen 'overkoepelende' partij. We hebben geen 'overkoepelend' programma behalve ons manifest.
  Ieder stadsdeel heeft haar eigen verantwoordelijkheid, haar eigen accenten.


In stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuidoost is daadwerkelijk meegedaan aan de verkiezingen in maart 2022.
Bewoners Amsterdam en Bewoners Amsterdam Zuidooost hebben in 'hun' stadsdeel beiden een zetel behaald.

De 'bewonersnetwerken' in andere stadsdelen zijn nog in opbouw.
Personen en of buurtorganisaties die niet gebonden of verbonden zijn aan een politieke partij, kunnen contact opnemen.
Wij staan open om de naam Bewoners Amsterdam [ stadsdeel] beschikbaar te stellen voor wederzijds profijt zoals
betere zichtbaarheid en betere naamsbekendheid.

BA werkt bij voorkeur samen met actieve buurt- en bewonersorganisaties. Deze dragen substantieel bij aan de samenhang van onze buurten. Zij hebben vaak een rol om de minder mondige bewoners te informeren en ze te betrekken.
Hun rol en positie draagt onlosmakelijk bij aan verbetering veiligheid en sociale samenhang.

Buurt- en bewonersorganisaties zijn vaak een beginpunt voor verbeter ideeën en kritische beschouwing van plannen die op hun gebiedsdeel betrekking hebben. Buurt- en bewonersorganisaties vertegenwoordigen dus een essentiële rol in burgerparticipatie.  
Buurt- en bewoners organisaties vertegenwoordigen zeker niet alle bewoners van een buurt of gebiedsdeel maar door hun positie en netwerk verdienen zij gehoord te worden, een stem te hebben, in de besluitvorming van ieder stadsdeel.