Aandachtpunten stadsdeel Centrum
Volgorde is willekeurig.
Heb jij ook een verbeterpunt of zorg voor jouw buurt dat je met ons netwerk wilt delen?
Informeer ons.
Samen kunnen we, in ons netwerk, nagaan wat haalbaar is. Onze contacten in (gemeente) bestuur en ambtelijke diensten kunnen daarbij zeker een rol van betekenis zijn.
De hier vermelde aandachtpunten zijn niet in beton gegoten en kunnen worden aangevuld met zaken die voor jou, voor jouw buurt van belang zijn.

Algemeen

De stadsdeelcommissie (SDC) is bedoeld voor mensen die bewoners en lokale ondernemers uit de buurten vertegenwoordigen en dat is wezenlijk iets anders als een partij in de gemeenteraad voor de hele stad.

Participatie: Bewoners Amsterdam zet zich in dat bewoners en ondernemers worden gehoord en zich gehoord voelen. Iedereen heeft, binnen redelijke grenzen, recht op een inhoudelijke reactie.
Dit is een essentiële zaak voor een gezonde democratie, voor een samenleving waar men respect heeft voor elkaar, waar wordt gewerkt aan het verkleinen van de kloof tussen ‘bestuur en ambtelijke diensten’ en ‘bewoners en ondernemers’.

Samen voor een aangename en veilige stad en buurten. Bewoners en ondernemers hebben vaak overeenkomstige belangen: prettige verblijfomgeving, veilig, schoon. Door met elkaar in gesprek te gaan (en blijven) kan er samen gewerkt worden naar elke dag een beetje beter en ontstaat ook begrip voor verschillende belangen.

Toegankelijk en sociaal

  • Amsterdam Centrum is compact en ontvangt bovendien veel bezoekers. We houden bewust vrije ruimte beschikbaar zodat juist ook bewoners, jong en oud, kunnen wandelen, spelen of gewoon even zitten. De 2 meter norm voor doorloopruimte wordt gerespecteerd. Minder kan als de straat bijvoorbeeld nauw is maar niet omdat in de schaarse ruimte een commercieel belang voorrang krijgt.

  • De Utrechtsestraat kan, net zoals de Leidsestraat en de Haarlemmersstraat/ Haarlemmerdijk, worden ingericht zodat er geen autoverkeer meer doorheen mag (alleen een ochtend venster voor laden en lossen).

  • Veilig en schoon
  • In Amsterdam centrum zijn er momenteel circa 75 coffeeshop. In de rest van Amsterdam nog eens circa 90 coffeeshops. Ter vergelijk: Rotterdam 40, Den Haag 36, Utrecht 17. Het aantal coffeeshops in Amsterdam Centrum moet voor 2025 worden teruggebracht naar maximaal 30.


  • Bewoners Amsterdam steunt ‘de driehoek’ voor invoeren van het ingezetenen criterium. Dat betekent tevens miljoenen minder bezoeken per jaar (onderzoek O&S 2019) van juist die bezoekers (groepen) die veel overlast veroorzaken en mono cultuur bevorderen.

Diversiteit en veilig

  • Bewoners Amsterdam heeft als gemeenschappelijke draagvlak dat niemand wordt beoordeeld op afkomst, kleur, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Wat telt is de aard van je karakter en je bijdrage naar vermogen (conform het gedachtegoed van Martin Luther King jr.).


Sociaal en betrokken

  • Buurthuizen en wijkcentra hebben een belangrijke sociale functie en dragen bij aan de cohesie in de wijken. Het aantal buurthuizen in Amsterdam Centrum moet worden verdubbeld (nu 3 buurthuizen: Claverhuis, Jordaan zuid; Witte Boei, Oostelijke Eilanden; Boomsspijker, Nieuwmarkt) en zij dienen een redelijke exploitatievergoeding te ontvangen.