Bewoners Amsterdam Zuidoost

 • Een goede en veilige leefomgeving
 • Actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij hun eigen buurt
 • Diversiteit van wonen en bedrijvigheid in Amsterdam Zuidoost

De stadsdeelcommissie (SDC) Zuidoost is na de verkiezingen van maart 2022
samengesteld uit:
PvdA (3), BIJ1 (2), GroenLinks (2), D66 (1), VVD (1), Bewoners Amsterdam Zuidoost (1) en DENK (1)
Totaal 11 leden in de SDC ZuidoostPaul van Eerden, de vertegenwoordiger van Bewoners Amsterdam Zuidoost,
staat links achter de bank.

Méér invloed van stadsdeelcommissie op besluiten die bewoners van Amsterdam Zuidoost raken:

 • Goede, schone, en veilige leefomgeving
 • Diversiteit van wonen en bedrijvigheid
 • Investeren in woonkwaliteit
 • Goede recreatieve voorzieningen
 • Voldoende kinderopvang en voorscholen
 • Offensief tegen racisme en uitsluiting
 • Lokale werkgelegenheid bevorderen

Wij zijn er vóór bewoners en lokale bedrijven in Amsterdam Zuidoost om samen iets goeds in onze buurten en woonomgeving te bereiken!

Wij zijn juist daarom bewust onafhankelijk van partijprogramma’s en zijn daarmee als enige kandidaten de “ogen en oren” van bewoners in Zuidoost die ook echt “kijken en luisteren”.

LIJST 28

 • Paul van Eerden
 • Manouk Pinedo
 • Rush Mohammed
 • Syrrita van Eerden
 • Jesús Blanco